lekarz na sali operacyjnej
Jako dziedzinę medycyny sportowej określa się medycynę, która opiera się na aktywności ruchowej. Jest to sfera medycznej wiedzy, stanowiącej na dziś dzień w zasadzie osobną zupełnie odrębną dziedzinę o charakterze interdyscyplinarnym. W głównej mierze bazuje ona na wielorakich typach zabiegów, ale też rehabilitacji oraz formach leczenia wszystkich, którzy zawodowo uprawiają sport oraz którzy z ile […]