Kolarstwo

Terminem kolarstwo określa się dyscyplinę sportową, która bazuje w głównej mierze na jeździe na rowerze. Jest to jednak nie tyle standardowe przemieszczanie się, traktując rower jako środek transportu, czy też formę rekreacji, ale w sposób profesjonalny, zawodowy. To, skąd wzięła się taka a nie inna nazwa tej dyscypliny wiąże się oczywiście pod kątem etymologicznym z terminem „koło”. W raportowanie MSSF ten sposób nawet, dokładnie tym słowem, dawniej w naszym kraju określany był rower.
Dyscyplina sportowa, o której mowa w tytule niniejszego artykułu została zatwierdzona i uznana oficjalnie przez UCI, a zatem Międzynarodową Unię Kolarską. Ogólnie rzecz biorąc warto wspomnieć o wyodrębnieniu się czegoś takiego jak kolarstwo klasyczne, ale także można mówić o jego rozmaitych podkategoriach, jakie także swanson omega 3 określa się mianem kolarstwa. Wiele z tych dyscyplin zaliczanych jest natomiast do poddyscyplin o charakterze olimpijskim. Mowa tu przykładowo o kolarstwie Cross-Country, czyli kolarstwie XC, ale także kolarstwie BMX, czy MTB, a więc kolarstwie górskim, kolarstwie szosowym oraz torowym oraz czymś takim jak kolarstwo zjazdowe, a zatem skrótowo- DH.

mężczyzna jadący na rowerze
Kolarstwo szosowe, jak wskazuje na to już samo jego nazewnictwo wiąże się z przemieszczaniem się stricte po szosach, czyli jazdą po publicznych drogach. Kolarstwo torowe natomiast jest realizowane z wykorzystaniem specjalnych torów owalnych. Jeżeli natomiast mowa o MTB, czyli tak zwanym górskim kolarstwie, to mieści ono w sobie kolarstwo zjazdowe DH, kolarstwo Cross-Country czy kolarstwo BMX.